Kontakty

 


Klub faraonských psů, z.s. (KFP)

Sídlo klubu: Komenského 368, 679 02 Rájec - Jestřebí

Adresa pro zasílání korespondence:
Ing. Jana Kydalová, Rybníček 89, 682 01 Vyškov
Mobil: 608 622 139, e-mail: kydalova (at) seznam.cz

IČO: 70855064
 

Číslo účtu: 166781871/0300
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., pobočka Vyškov

Číslo účtu pro zahraniční vystavovatele:
Account number for foreign exhibitors:
Die Kontonummer für die Auslandsausste­ller:
BIC:
CEKOCZPP
IBAN: CZ71 0300 000­0 0001 6678 1871

Variabilní symboly plateb:
001 – Členský poplatek a zápisné
003 – Vystavení krycího listu
004 – Poplatek za (použ.) krycího psa
005 – Poplatek za kontrolu vrhu
006 – Bonitační poplatek
007 – Inzerce v Oznamovateli, nebo na webu KFP
008 – Pokuty a penále
009 – Pharaoh fest – výstavní poplatky, startovné a ost.
20xx - (příslušný letopočet) – Sponzorské dary


VÝBOR Klubu faraonských psů:

Předseda, tisk:
Ing. Jana Kydalová
Rybníček 89, 682 01 Vyškov
Mobil: +420 608 622 139
E-mail: kydalova (at) seznam.cz

Jednatel:
Radka Nevěčná
Vatín 62, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mobil: +420 605 841 679
E-mail: bahir (at) seznam.cz

Pokladník:
Žaneta Rouchalová
Komenského 368, 679 02 Rájec - Jestřebí
Mobil: ---
E-mail: Rouchalova (at) seznam.cz

Člen:
Ivana Varousová
Oldřichov 45, 397 01 Písek
Mobil: +420 608 201 882
E-mail: i.varousova (at) seznam.cz

Člen:
Pavlína Pipalová
Školní 745, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Mobil: +420 774 177 670
E-mail: pipalovap (at) seznam.cz

***

Čestný člen:
Dagmar Nebeská
Tomešova 6, 602 00 Brno
Tel.: 543 249 480
Mobil: +420 608 628 038
E-mail: dagmar.nebeska (at) email.cz

.


KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

Předseda KRK:
Jitka Kutiová
Krčelák 205, Lubná 270 36
Mobil: +420 736 777 929
E-mail: jitka.kutiova (at) seznam.cz

Člen:
Ilona Pachtová
Nová Ves 46, 277 52 Mělník
Mobil: ---
E-mail: ilionorax (at) seznam.cz

Člen:
Lucie Adámková
Humpolec
Mobil: ---
email: l.adamkova (at) seznam.cz
 


PORADCI CHOVU

Region Čechy
Ivana Varousová
Oldřichov 45, 397 01 Písek
Mobil: +420 608 201 882
E-mail: i.varousova (at) seznam.cz

Region Morava
Pavlína Pipalová
Školní 745, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Mobil: +420 774 177 670
E-mail: pipalovap (at) seznam.cz

.


WEBOVÉ STRÁNKY

Radka Nevěčná
Mobil: 605 841 679
bahir (at) seznam.cz

 

   

        © Klub faraonských psů